Coaching

Iedereen zou zichzelf een coach moeten gunnen

Een coach ondersteunt bij problemen op het werk. We vinden het belangrijk dat mensen volwaardiger, zelfverzekerder en effectiever zijn in hun rol als medewerker of manager binnen hun organisatie opereren. We werken op die manier dat mensen het veilig vinden om de ruimte te nemen om nieuwe competenties te ontwikkelen. Wij kunnen je in zowel individueel (persoonlijke coaching) als in teamverband, coaching en training aanbieden. Daarnaast coachen we managers met organisatievraagstukken. In de eerste sessie maken we een inventarisatie van wat zich afspeelt in de werksituatie en brengen we mogelijke oorzaken van problemen in kaart. Daarvoor besteden we specifieke aandacht aan taken, belastende omstandigheden en de inter-persoonlijke positie. Daarbij moet je denken aan het contact met collega’s, leidinggevenden of ondergeschikten. We onderzoeken in hoeverre jij je wilt verbinden met de organisatiedoelen, wat belemmert je, waar koers je op af.

Doel

Doel van de coaching is dat jij weer goed functioneert in het leven en daarmee in je werk.

Werkwijze

In een eerste kennismakingsgesprek staan jouw vragen op de agenda en deze onderzoeken we. Dan geef ik aan hoe we deze vragen aanpakken. Kunnen wij elkaar daarin vinden dan gaan we aan de slag. We hebben gesprekken van een uur en je krijgt opdrachten mee om in de tijd tussen onze gesprekken aan te werken. We onderzoeken wat voor jou zinvol is in samenhang met je leefsituatie en je levensfase. Werken aan je vraagstuk is samenwerken waarbij mijn rol is dat ik stapsgewijs verheldering en aanmoediging bied. Jij werkt aan elke stap van je ontwikkeling en integreert dat wat jij nu leert bij dat wat je kan, wil,weet en doet.