Counseling

De cliënt heeft alles in zich, hij kan het alleen zelf niet bevrijden uit het steen, de client heeft iemand nodig die hem helpt om hem te bevrijden uit het steen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zichzelf succesvol ervaren in het werk. Voor ons is het niet belangrijk te weten wat voor soort werk je doet, belangrijk is hoe jij het werk ervaart. Kun jij je passie kwijt in het werk, kun je groeien, creatief zijn op jouw eigen wijze zodat je in de avond voldoende tijd en energie over hebt om je met je gezin, sport en hobby’s bezig te kunnen houden.

Wij begeleiden je in het inzicht krijgen in je gedrag, thuis of op het werk en de invloed van jouw gedrag op anderen. We oefenen in nieuw gedrag waardoor je in staat bent om anders met gevoelens, emoties en ervaringen om te gaan. Daardoor krijg je weer de kracht en de motivatie om het gedrag te veranderen waardoor je kunt werken aan je eigen succes (in werk, in omgang met partner, kinderen en vrienden). Vanuit de integratieve visie op counseling hebben we de volgende uitgangspunten in onze manier van werken:

Jij bent de deskundige op het gebied van jouw vraagstelling

Je bent in staat jezelf te helen

Je bent goed in staat je leven te besturen, op dit moment ervaar je voor een specifieke vraag de behoefte aan hulp

Je bent een autonoom en authentiek persoon die zelf keuzes maakt. In de counseling leer je je bewust te worden van de keuzes, wanneer je welke keuze maakt en verantwoordelijk te zijn voor de keuze die je hebt gemaakt (dus ook voor de consequenties die uit de keuze voortkomen).

Werkwijze

In een eerste kennismakingsgesprek staan jouw vragen op de agenda en deze onderzoeken we. Dan geef ik aan hoe we deze vragen aanpakken. Kunnen wij elkaar daarin vinden dan gaan we aan de slag. We hebben gesprekken van een uur en je krijgt opdrachten mee om in de tijd tussen onze gesprekken aan te werken. We onderzoeken wat voor jou zinvol is in samenhang met je leefsituatie en je levensfase. Werken aan je vraagstuk is samenwerken waarbij mijn rol is dat ik stapsgewijs verheldering en aanmoediging bied. Jij werkt aan elke stap van je ontwikkeling en integreert dat wat jij nu leert bij dat wat je kan, wil, weet en doet.