Hypnose

Hypnotherapie als hulpmiddel

Hypnotherapie is een kortdurende therapie, tussen de 5 en 25 sessies, gericht op het aanspreken van het zelfgenezend vermogen. Een gesprekstherapie waarbij als hulpmiddel gebruik wordt gemaakt van trance, ondersteund door oefeningen die thuis gedaan worden.

Wat is trance?

Trance is een natuurlijk fenomeen: de meeste mensen kennen het wel als een moment van verhoogde concentratie, zoals bij het lezen van een boek of gewoon dagdromen, waarbij de signalen vanuit de omgeving even helemaal vergeten kunnen worden. Onder begeleiding van de therapeut leer je dit vermogen ontwikkelen en de aandacht naar binnen richten. Het denken mag even naar de achtergrond om ruimte te maken voor intuïtief weten. Inzichten worden bewust en kunnen doelgericht worden ingezet.

Toepassingsmogelijkheden

Hypnotherapie is geschikt voor zeer uiteenlopende hulpvragen.Van het afleren van ongewenst gedrag tot zingevingsvraagstukken, van pijnbestrijding en psychosomatische klachten tot het verbeteren van prestaties op het gebied van werk of sport. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek ondersteunen de positieve verwachtingen van hypnose.Neem bijvoorbeeld het onderzoek naar de werking bij PDS zoals gedaan in Engeland door Dr. Whorwell e.a.

Prikkelbare Darm Syndroom/ IBBS behandelprogramma met hypnose

Op grond van bevindingen uit laboratoriumonderzoek naar de effekten van hypnotherapie op PDS, is in Engeland een behandelprotocol ontwikkeld en op effektiviteit onderzocht. Dit programma wordt sinds 1996 ook in Nederland met succes toegepast. Het programma heeft tot doel de natuurlijke darmfunktie te herstellen.
Ook pijnreductie, stresshantering en het opbouwen van zelfvertrouwen zijn belangrijke aandachtspunten. Om dat te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een aantal technieken: het therapeutisch gesprek, lichaamsoefeningen en doelgerichte trance, zoals in (zelf-) hypnose.

Het programma bestaat uit 8 tot 14 sessies van elk een uur over een periode van minimaal 3 maanden. De verwijzer (huisarts of specialist) wordt op de hoogte gebracht van de aanvang van de behandeling en krijgt bij beëindiging een kort verslag van het resultaat. Het programma is geschikt voor je als a) de diagnose door huisarts of specialist is gesteld. b) beschikbare therapieën als medicijnen of bulkvormers niet of onvoldoende helpen, c) de klachten gepaard gaan met psychosociale problemen, d) je als cliënt sterk gemotiveerd bent er zelf iets aan te doen en e) er geen (relatieve) contra-indicaties zijn zoals: morfologische veranderingen van het darmweefsel, gebruik van psychofarmaca of psychische problematiek.

 

Voor meer infomatie zie: www.pds-therapeuten.nl en www.NGVH.nl