Intergratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een individuele gesprekstherapie. Aan de hand van de hulpvraag wordt een behandelplan gemaakt waarin verschillende manieren van behandelen geïntegreerd worden. Behandelwijzen zijn bijvoorbeeld: oplossingsgerichte therapie, cognitieve therapie, visualisatie, regressie, hypnotherapie en anderen. In het eerste gesprek maken we kennis en kun je vertellen over je klacht, je ideeën over de mogelijke oorzaak van deze klacht en wat je wilt bereiken. Natuurlijk kun je ook je vragen stellen. Ook ik stel vragen zodat aan het einde van het gesprek duidelijkheid bestaat of de therapievorm die ik je bied, ook geschikt is voor jou en of wij een ‘klik’ hebben. Uiteraard is alle informatie strikt vertrouwelijk.

Werkwijze

In een eerste kennismakingsgesprek staan jouw vragen op de agenda en deze onderzoeken we. Dan geef ik aan hoe we deze vragen aanpakken. Kunnen wij elkaar daarin vinden dan gaan we aan de slag. We hebben gesprekken van een uur. Het kan zijn dat je opdrachten mee krijgt om, in de tijd tussen onze gesprekken, aan te werken. We onderzoeken wat voor jou zinvol is in samenhang met je leefsituatie en je levensfase. Werken aan je vraagstuk is samenwerken,  waarbij mijn rol is, dat ik stapsgewijs verheldering en aanmoediging bied. Jij werkt aan elke stap van je ontwikkeling en integreert dat wat jij nu leert bij dat wat je weet, wat je wilt, doet en kan.